VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

1/9,Đường Bà Triệu,Ấp Đình,Xã Tân Xuân,H.Hóc Môn,TP.Hồ Chí Minh
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

0941.302.277Hotline:

Những tác động tích cực của việc thí điểm chế định Thừa phát lại

Ngày 13/10/2012, tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII, Chính phủ có Báo cáo số 299/BC-CP Tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội.

Báo cáo với Quốc hội, Chính phủ nêu việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; kết quả thực hiện, những vướng mắc, bất cập của việc thí điểm chế định Thừa phát lại và nguyên nhân; trên cơ sở đó, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo hướng kéo dài thời gian thí điểm thêm 03 năm (đến hết ngày 31/12/2015) và mở rộng việc thí điểm ở các địa phương trong cả nước để có thể đánh giá đầy đủ, toàn diện về mô hình Thừa phát lại như một thiết chế độc lập..

Sở Tư pháp xin trích đăng mục “Những tác động tích cực của việc thí điểm chế định Thừa phát lại” trong Báo cáo nêu trên:

Việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ với những kết quả đạt được về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trong thời gian qua đã bước đầu khẳng định việc thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh là thành công, mô hình Thừa phát lại phù hợp, cần thiết cho xã hội và cho hoạt động tư pháp, được người dân ủng hộ. Cụ thể:

 

Đối với người dân, xã hội, việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã góp phần nâng cao nhận thức không những đối với cơ quan nhà nước mà còn đối với người dân về một chủ trương mới của Đảng, Nhà nước. Chế định Thừa phát lại đã tạo cơ chế tăng cường tính chủ động, tích cực của công dân trong các quan hệ dân sự, tố tụng dân sự. Trong đó, việc lập vi bằng của Thừa phát lại đã được người dân đón nhận hết sức tích cực vì đã tạo thêm một công cụ pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong thực hiện các giao dịch dân sự và trong các quá trình tố tụng tư pháp. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các Văn phòng Thừa phát lại bên cạnh các cơ quan Thi hành án của Nhà nước đã tạo điều kiện để người dân có thêm sự lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện của cá nhân khi yêu cầu thi hành án dân sự.

 

Ngoài ra, dưới góc độ xã hội, hoạt động Thừa phát lại bước đầu đã tạo lập một nghề mới trong thị trường cung cấp dịch vụ pháp lý và là bước đầu tiên xã hội hóa hoạt động thi hành án, tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội.

 

Đối với hoạt động tư pháp và liên quan, hoạt động Thừa phát lại đã bước đầu hỗ trợ tích cực cho các hoạt động tư pháp được nhanh hơn, hiệu quả hơn, góp phần giảm tải công việc của các cơ quan tư pháp, trước hết là của Tòa án và Cơ quan Thi hành án dân sự. Đối với Tòa án, việc tống đạt văn bản của Thừa phát lại đã giúp Tòa án tập trung vào việc xét xử, việc lập vi bằng giúp tạo lập nguồn chứng cứ góp phần bảo đảm cho việc xét xử khách quan, kịp thời và chính xác. Đối với Cơ quan Thi hành án dân sự, việc thực hiện các công việc về tống đạt văn bản thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp tổ chức thi hành án của Thừa phát lại đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan thi hành án dân sự, tạo cơ chế vừa phối hợp, hỗ trợ vừa cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực thi hành án, bước đầu góp phần hạn chế một số tiêu cực trong hoạt động thi hành án.

 

Từ vai trò, tác động của việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trong thời gian qua tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mô hình này là cần thiết cho người dân, xã hội nói chung, cho hoạt động tư pháp nói riêng. Hiệu quả hoạt động Thừa phát lại bước đầu đã cho thấy đây là một hướng đi đúng về xã hội hóa hoạt động tư pháp, hoạt động thi hành án dân sự mà chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Mặc dù do thời gian ngắn, việc thí điểm chỉ mới được triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng tính thuyết phục về hiệu quả xã hội của hoạt động Thừa phát lại đã lan tỏa ra ngoài phạm vi Thành phố. Với những kết quả đã đạt được qua việc thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh như đã báo cáo ở trên, nhiều địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương đã có văn bản đề xuất và chủ động xây dựng đề án thực hiện thí điểm mô hình này tại địa phương mình.”

 
Chia sẻ:
Tin tức nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
0941.302.277
  • Trưởng Văn Phòng Trưởng Văn PhòngTrưởng Văn Phòng
  • 0941.302.277
  • tpl.lehuuhanh@gmail.com
  • Văn phòng Văn phòng Văn phòng
  • 028.3710.1173
  • thuaphatlaihuyenhocmon@gmail.com

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN
Copyrights © 2017 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN. All rights reserved. Design by: senvangviet