VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

1/9,Đường Bà Triệu,Ấp Đình,Xã Tân Xuân,H.Hóc Môn,TP.Hồ Chí Minh
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

0941.302.277Hotline:

Thừa Phát Lại HÓC MÔN chứng kiến, ghi nhận thu giữ tài sản thế chấp (bảo đảm) của ngân hàng NCB

Thừa Phát Lại Hóc Môn chứng kiến, ghi nhận và lập thành Vi bằng làm cơ sở pháp lý nhằm mục đích xác thực hành vi đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (Sau đây gọi tắt là NCB) thực hiện công việc thu giữ tài sản thế chấp (bảo đảm) tại Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Để làm cơ sở chứng cứ về việc tiếp nhận, bàn giao và xử lý tài sản bảo đảm theo đúng nội dung thỏa thuận và trình tự quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Tin tức nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
0941.302.277
  • Trưởng Văn Phòng Trưởng Văn PhòngTrưởng Văn Phòng
  • 0941.302.277
  • tpl.lehuuhanh@gmail.com
  • Văn phòng Văn phòng Văn phòng
  • 028.3710.1173
  • thuaphatlaihuyenhocmon@gmail.com

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN
Copyrights © 2017 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN. All rights reserved. Design by: senvangviet