VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

1/9,Đường Bà Triệu,Ấp Đình,Xã Tân Xuân,H.Hóc Môn,TP.Hồ Chí Minh
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

0941.302.277Hotline:

TPL chứng kiến và ghi nhận quá trình vận hành các thiết bị máy móc

   Thừa phát lại chứng kiến, ghi nhận và lập thành Vi bằng làm cơ sở pháp lý nhằm mục đích xác thực hành vi, sự việc người đại diện của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn RTECH thực hiện công việc vận hành 14 hạng mục máy móc đã được lắp ráp theo danh sách đính kèm, tại xưởng chi nhánh công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn RTECH, để làm cơ sở chứng cứ về việc đã thực hiện theo nội dung thỏa thuận của hợp đồng với đối tác và theo trình tự quy định của pháp luật.

Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi như đã ghi nhận trong Vi Bằng.

Vi bằng này được đăng ký tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và có giá trị là nguồn chứng cứ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Tin tức nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
0941.302.277
  • Trưởng Văn Phòng Trưởng Văn PhòngTrưởng Văn Phòng
  • 0941.302.277
  • tpl.lehuuhanh@gmail.com
  • Văn phòng Văn phòng Văn phòng
  • 028.3710.1173
  • thuaphatlaihuyenhocmon@gmail.com

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN
Copyrights © 2017 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT HUYỆN HÓC MÔN. All rights reserved. Design by: senvangviet